Companii

Atestatul de confirmare

Postat:
Posesorul unui certificat de competenţă va solicita eliberarea unui atestat de confirmare printr-o cerere tip completată la Serviciul Înmatriculări şi Certificare Personal Navigant Maritim.

Actele necesare eliberării atestatului de confirmare sunt următoarele:
 cerere personală tipizată, F02ECPN05, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
 copie legalizată după carnetul de marinar;
 copie legalizată după certificatului de competenţă în termen de valabilitate;
 copie legalizată după adeverinţele de absolvire a cursurilor IMO specifice funcţiei;
 copie legalizată după adeverinţa de absolvire a cursului GMDSS şi după certificatul de radiooperator GMDSS eliberat de ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii) în termen de valabilitate (după caz);
 1 fotografie tip paşaport (costum/cravată).
 aviz medico-psihologic pe funcţie.

Atestatul pentru funcţia de operator GMDSS se eliberează în baza următoarelor documente:
 copie legalizată după adeverinţa de absolvire a cursului GMDSS în termen de valabilitate;
 copie legalizată după certificatul de radiooperator GMDSS eliberat de IGCTI;
 copie legalizată după carnetul de marinar;
 copie legalizată adeverinţe de absolvire a cursurilor IMO specifice funcţiei;
 1 fotografie tip paşaport (costum/cravată).

Eliberarea certificatului de specializare
Certificatul de specializare se eliberează conform OMTCT nr.1627/2006 şi alin.(1) şi (2) Regula V/1 din Convenţia STCW 78/95, pentru personalul navigant maritim care a efectuat cursurile de:
 familiarizare tancuri;
 specializare pentru tancuri petroliere;
 specializare pentru tancuri transportoare de produse chimice;
 specializare pentru tancuri transportoare de gaze lichefiate;
 competenţă în utilizarea bărcilor de salvare.
I. Perioada de valabilitate a unui certificat de familiarizare tancuri nu va fi mai mare de 5 ani şi este limitată de data valabilităţii cursului respectiv.

Acordarea unui nou certificat de familiarizare tancuri se face în următoarele condiţii:
1. efectuarea/reactualizarea cursului de familiarizare tancuri, valabilitatea certificatului fiind 5 ani de la data absolvirii acestuia, sau
2. în baza certificatelor de specializare tancuri petroliere/ tancuri transportoare de produse chimice/ tancuri transportoare de gaze lichefiate aflate în termen de valabilitate, dar numai pentru persoanele care deţin un atestat de familiarizare tancuri eliberat de ANR, valabilitatea certificatului de familiarizare tancuri se acordă până la data expirării celui mai recent certificat de specializare efectuat (cu valabilitatea cea mai mare). În aplicaţia electronică se introduc numărul certificatului de familiarizare tancuri vechi, data efectuării cursului de specializare şi data valabilităţii certificatului de specializare care dă valabilitatea noului certificat de familiarizare tancuri, cu anularea certificatelor de specializare eliberate anterior.
II. Perioada de valabilitate a unui certificat de specializare tancuri petroliere/tancuri transportoare de produse chimice/ tancuri transportoare de gaze lichefiate nu va fi mai mare de 5 ani şi se acordă de la data efectuării cursului respectiv, cu condiţia de a avea cursul de familiarizare tancuri efectuat la CERONAV şi certificat familiarizare tancuri eliberat ANR . III. Perioada de valabilitate a unui certificat de bărci rapide de salvare nu va fi mai mare de 5 ani şi se acordă de la data efectuării cursului respectiv.

Documentele necesare eliberării certificatelor de specializare sunt următoarele:
 cererea personală tipizată, F02ECPN05, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
 copie legalizată după carnetul de marinar;
 copii legalizate după cursurile de familiarizare sau datele din foaia matricolă scrisă/electronică şi/sau cursurile de specializare solicitate;
 copii legalizate după certificatele de specializare valabile (după caz).
 1 fotografie tip paşaport(costum/cravată).

Eliberarea certificatului de ofiţer pentru securitatea navei
Valabilitatea certificatului este de maxim cinci ani şi se calculează de la data emiterii certificatului de curs.

Actele necesare pentru eliberare sunt:
- cererea personală tipizată, F02ECPN05, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copie legalizată a carnetului de marinar;
- copie legalizată a cursului de specializare „Ofiţer pentru securitatea navei” solicitat;
- fotografie tip paşaport (costum/cravată)

Eliberarea duplicatelor
Eliberarea unui duplicat al atestatului de confirmare, al certificatului de specializare sau al certificatului de ofiţer pentru securitatea navei, se face în cazul pierderii documentului, deteriorării, furtului, sau alte situaţii, cu declararea împrejurărilor care au determinat-o, după completarea declaraţiei de pierdere (F08ECPN05), cu verificarea înscrisurilor din foaia matricolă şi foaia electronică a valabilităţii acestuia.

Documentele necesare eliberării unui duplicat sunt următoarele:
 cerere personală tipizată, F02ECPN05, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă.
 copie legalizată a carnetului de marinar;
 cursuri IMO pentru funcţie (după caz).
Se va elibera un nou document, cu anularea şi returnarea celui emis anterior (după caz), aplicându-se aceleaşi proceduri ca la eliberare, inclusiv tarifarea.

Notă:
Legalizarea copiilor după documente se poate face şi de ANR. 

Sursa: A.N.R

View All Articles